I kursplanen för naturorienterande ämnen, åk 1-3 finns följande centrala innehåll: