I kursplanen för naturorienterande ämnen, åk 1-3, finns följande centrala innehåll:

  • Enkla naturvetenskapliga undersökningar. Undersökningar
  • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer. Dokumentation