Materialet är uppdelat i demonstrationer, laborationer och arbetsövningar efter kursens olika centrala innehåll. 

Kom gärna med synpunkter och förslag!