Materialet är uppdelat i demonstrationer, laborationer och arbetsövningar efter kursens olika centrala innehåll.