Säkerhet

Mätkolvar liten

Arbetsfördelning kring skolans kemikaliehantering

Förslag på dokument kring arbetsfördelning av uppgifter relaterade till kemikalier i kemiundervisningen

Koncentrerad saltsyra

Gruppriskbedömning

Enligt arbetsmiljölagstiftningen ska kemikalierna som förvaras på en arbetsplats vara riskbedömda. Detta kan göras gruppvis för kemikalier med samma typ av risker.

Kontakt

Jenny Olander
e-post: krc@krc.su.se

KRC:s logga