mätkolvar

Under 2018 började KRC i samråd med de lärare som gick våra säkerhetskurser utveckla förslag på fördelning av arbetsuppgifter kring kemiundervisningen. Många verksamma lärare från hela Sverige har bidragit med synpunkter.

Vi har även fått värdefull input från flera rektorer, från Arbetsmiljöverket och SKL.

Dokumenten utvecklas kontinuerligt utefter de synpunkter som kommer in. Tanken är att de även redigeras av användarna på skolorna. De kan vara användbara för fördelning av arbetsuppgifter kring andra skolämnen, som biologi eller träslöjd.

Hör gärna av dig med förbättringsförslag, utvecklingsarbetet pågår!