Säkerhet

Mätkolvar liten

Arbetsfördelning kring skolans kemikaliehantering

Förslag på dokument kring arbetsfördelning av uppgifter relaterade till kemikalier i kemiundervisningen

Riskbedömningsblanketten

KRC riskbedömningsunderlag 191120 är en uppdaterad variant av den tidigare blanketten.

Koncentrerad saltsyra

Gruppriskbedömning

Enligt arbetsmiljölagstiftningen ska kemikalierna som förvaras på en arbetsplats vara riskbedömda. Detta kan göras gruppvis för kemikalier med samma typ av risker.

Fråga oss avdelningssida
KRC:s logga