Beredning av bromvatten

  1. Blanda 100 cm3 nästan mättat kaliumbromidlösning (KBr) med 15 cm3 2 mol/dm3 svavelsyra (H2SO4) i ett provrör.
  2. Tillsätt 9 cm3 mättad kaliumpermanganatlösning (KMnO4)
  3. Om brunsten faller ut tillsätts ytterligare svavelsyra.

Beredning av jodlösning för att påvisa stärkelse

Blanda ihop följande ämnen

  • 0,5g Jod (I2)
  • 1g Kalimjodid (KI)
  • 100 cm3 vatten

Stöd för riskbedömning

Kaliumbromid: ingen märkning
Kaliumpermanganat: Utropstecken, Miljöfarligt, Oxiderande, Fara, H272, H302, H410 och P220, P221, P264, P270, P273, P280
Svavelsyra, konc: Dödskalle, Frätande, Miljöfarligt, Fara, H301, H314, H410 och P260, P264, P270, P271, P273, P280, P405Frätande
Brom: Frätande, Dödskalle, Miljö, Fara, H314, H330, H400 och P260, P264, P271, P273, P280, P284
Jod: Utropstecken, Miljö, Varning, H312, H332, H400 och P260, P271, P273, P280
Kaliumjodid: Utropstecken, Varning, H302 och P264, P27

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 2/ Kursövergripande 
  • Gymnasiet/ Kemi 2/ Analytisk kemi/ Demonstrationer
  • 7-9/ Kursövergripande
  • 7-9/ Kemins metoder och arbetssätt/ Analysmetoder