Demonstration
Hur kan man få en sedel att inte brinna upp!

Svårighetsgrad
mycket enkel

Tid
3 minuter

Utförande

  1. Tillverka i en bägare en blandning av hälften vatten hälften etanol.
  2. Eventuellt löses en aning NaCl i blandningen för att lågan ska synas.
  3. Genomfukta en sedel (t.ex. 20-kr-sedel) och antänd.
  4. Alkoholen brinner, men sedeln tar inte fyr.

Risker vid experimentet
Etanol är brännbart. Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning. En riskbedömning ges av undervisande lärare.

Förklaring

Etanolen brinner vid ca 80º C, medan vattnet håller temperaturen under pappers antändningspunkt (ca 230º C). I etanol: vattenblandningen sugs företrädelsevis vattnet upp i sedeln (cellulosan) medan etanolen ”stannar på utsidan av sedeln” och brinner upp. Etanol över 37% brinner.

 

BRINNANDE NÄSDUK

Blöt näsduken i vatten, så att den är helt genomfuktad.
Lägg näsduken på en plåt eller liknande och häll på T-sprit.
Tänd på och låt brinna upp.

Riskbedömningsunderlag:
Etanol Brännbart, Fara, H225 och P233, P240, P241, P242, P243, P280”Risker vid experimentet” gäller endast de kemikalier som nämnts, under förutsättning att beskrivna koncentrationer, mängder och metod används.
Som lärare förväntas du göra en fullständig riskbedömning för dig själv och din elevgrupp.