Demonstration
Visa att en brustablett innehåller koldioxid. Det bildas ett övertyck och ett ”pang”

Svårighet
Mycket enkel

Tid
2 minuter

Material

  • Brustablett
  • filmburk
  • vatten

Risker vid experimentet
Locket kan komma med hög kraft och skada ögon. Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.
En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

I en plastfilmburk häller man vatten till lagom höjd, släpper ner en brustablett och sätter på locket. Efter en kort stund skjuts locket iväg med en liten knall. Tag gärna ljummet vatten.

Förklaring
Brustabletter innehåller natriumvätekarbonat och en syra (t ex askorbinsyra eller acetylsalicylsyra).
Då vatten tillsätts kommer jonerna i kontakt med varandra och kan reagera. 
Den bildade kolsyran sönderdelas i vatten och koldioxid.
Den frigjorda koldioxiden skapar ett tryck, som skjuter av burklocket.

Riskbedömningsunderlag
Bikarbonat: Ej märkespliktigt
Koldioxid: ej märkespliktig
Citronsyra Utropstecken, Varning, H319 och P264, P280