Demonstration

Visa att en brustablett innehåller koldioxid. Det bildas ett övertyck och ett ”pang”

Svårighet

Mycket enkel

Tid

2 minuter

Material

  • Brustablett
  • Filmburk
  • Vatten

Risker vid experimentet

Burk
Bild 1: Burk

Locket kan komma med hög kraft och skada ögon. Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.
En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

I en plastfilmburk häller man vatten till lagom höjd, släpper ner en brustablett och sätter på locket. Efter en kort stund skjuts locket iväg med en liten knall. Tag gärna ljummet vatten.

Förklaring

Brustabletter innehåller natriumvätekarbonat och en syra (t ex askorbinsyra eller acetylsalicylsyra).
Då vatten tillsätts kommer jonerna i kontakt med varandra och kan reagera. 
Den bildade kolsyran sönderdelas i vatten och koldioxid.
Den frigjorda koldioxiden skapar ett tryck, som skjuter av burklocket.

Stöd för riskbedömning

Bikarbonat: Ej märkespliktigt
Koldioxid: Ej märkespliktig
Citronsyra: Utropstecken, Varning, H319 och P264, P280

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymmasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Syror och baser/ Demonstrationer
  • 7-9/ Kemin i naturen/ Faser och fasövergångar/ Demonstrationer
  • 4-6/ Kemin i naturen/ Reaktioner
  • 4-6/ Kemin i naturen/ Ämnenas egenskaper