Demonstration

Uppställning av citronbatterier

Visa att man kan göra ett batteri av en citron och en zinkbit

Tid

5 min

Risker vid experimentet

Saltsyra är frätande. Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.

En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

  1. Mjukgör en citron.
  2. Tryck ner en zink-elektrod och en kopparelektrod (nära varandra men undvik kontakt). Storlek på elektroderna är ca 4 cm ´ 4 cm.
  3. Seriekoppla till en likadan uppsättning i samma citron.
  4. Koppla till en digital klocka. På batteriets plats finns ledningar fastlödda inklusive krokodilklämmor.
Citronbatteri
Citronbatteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaktion

- pol: Zn  → Zn2+  +  2e-
+ pol:  2H+ (från citronsyran eller saltsyran) →  H2(g)

         
Till läraren

Man kan förpreparera citronen genom att med en spruta trycka in saltsyra. Ibland kan det räcka med att skära sönder hinnorna i citronen. Detta för at få bättre kontakt.
Citronklockan kan fungera mellan en och två veckor. Då har antingen citronen torkat eller zinkelektroderna upplösts.

Stöd för riskbedömning

Saltsyra 2 M: Frätande, Varning, H290
Vätgas: Brännbart, Gas, Fara, H220 och P210, P377, P381, P403
Zinkklorid: Miljöfarligt, Frätande, Fara, H302, H314, H335, H410 och P260, P261, P264, P270, P271, P273, P280, P301+312(giftcentral), P405

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Redox inklusive elektrokemi/ Demonstrationer
  • 7-9/ Kemin i vardagen och samhället/ Energi och hållbar utveckling
  • 4-6/ Kemin i vardagen och samhället/ Energi