Demonstration

Visa katalysatorns inverkan vid en reaktion.

Om demonstrationen

Lätt att lyckas med, men är svår att rengöra efteråt.Tag bort bildad jod med tiosulfat.

Material

 • 35% väteperoxid
 • Diskmedel
 • Kaliumjodid
 • En hög smal skakcylinder eller en vanlig mätcylinder med en fasttejpad upp-och-nervänd tratt
 • Stor plastduk
 • Plåtbricka

Risker vid experimentet

Väteperoxid är frätande och oxiderande. Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning. En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare. Utgå exempelvis ifrån Riskbedömningsunderlag diskormen (899 Kb) , som är redigerbart.

Utförande

 1. Häll diskmedel (t.ex. Yes) så att det precis täcker botten på en stor cylinder. Det går bra att använda en 500 ml eller 1000 ml mätcylinder, men en mer spektakulär effekt erhålls, om man använder en 1-liters skakcylinder, som har trång öppning. Eller tejpa fast en upp och ner vänd tratt på en mätcylinder
 2. Tillsätt ca 40 cm3 30%-ig väteperoxid. Mortla kaliumjodid till fint pulver. Häll därefter i en stor sked av saltet i mätcylindern. (Ju mer salt desto häftigare!)
 3. Skum väller upp eller sprutar ut (ibland till en höjd av cirka en meter). Varning: Cylindrarna blir ordentligt heta. Vänta med disken, tills de har hunnit svalna. Torka omedelbart bort skum, som hamnar utanför underlaget. Annars risk för gulfärgning.

Förklaring

Väteperoxid sönderdelas långsamt till vatten och syre. Reaktionen påskyndas av en katalysator

 

 

Detta reaktionsförlopp kan tänkas ske i två steg.

 

 

Det bildas stora mängder syre, som ger skum med diskmedlet.
Kan påvisas med en glödande trästicka, som hålls i skummet.

Till läraren

Det blir mer spektakulär effekt om man använder en 1-liters skakcylinder, som har trång öppning. Samtidigt som reaktionen oxideras jodidjonen till fri jod, vilket syns som gula korn. Tänkbar reaktion:         

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 2/ Reaktionshastighet/ Demonstrationer
 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Energi/ Demonstrationer
 • 7-9/ Kemin i vardagen och samhället/ Energi och hållbar utveckling 
 • 7-9/ Kemin i naturen/ Faser och fasövergångar/ Demonstrationer