Demonstration
Visa en separation med elektrofores på en OH-apparat.

Tid
20 min

Elektrofores är en metod för att separera molekyler med olika laddning. Här kommer en labb där vi utnyttjar färgade ämnen olika nettoladdningar. De vandrar olika fort i en gel när ström leds igenom  en gel av potatismjöl. Metoden användes även separation av aminosyror och proteiner. Men kan även användas för att bestämma storleken på DNA-kedjor. Resultatet blir att ämnena vandra i gelen och man får ett mönster som ser ungefär ut som en EAN-kod (streckkoden på varor).

Grön karamellfärg har separerat i två färger: kinolingult  (E 104) och patentblått (E 131)
Grön karamellfärg har separerat i två färger: kinolingult (E 104) och patentblått (E 131)

 

 

 

 

 

 

Materiel

  • Grön karamellfärg, obs! alla karamellfärger fungerar inte, det måste kontrolleras i förväg
  • Potatismjöl
  • Objektsglas
  • Na2SO4 eller Mg SO4
  • Ev buffert pH 7

Risker vid experimentet
Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning. En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

  1. Börja att gjuta gelen, tag ca 3 tsk potatismjöl till 150 ml vatten,  lite Na2SO4 eller Mg SO4 och ev. 10 ml buffert pH7.
  2. Värm lösningen under omrörning tills det bildas en gel. 50-70 grader räcker! Bred ut lösningen på objektsglaset med en tändsticka och sätt fast krokodilklämmorna så att de har kontakt med gelen. Se figuren. Stärkelsegelen räcker ungefär till 8 objektsglas.
  3. När gelen svalnat något doppar du ett stift i karamellfärg och sätter dit två-tre fläckar.
  4. Starta elektrolysen och ställ in spänningen på 20 V. Elektrolysera i ca 20 min (Om man har ett 9V batteri måste man elektrolysera längre.

De molekyler som ingår i grön karamellfärg är E 104 kinolingult och E 131 patentblått. Kinolingult är en mindre molekyl som har nettoladdningen 2- i vattenlösning, medan patentblått är något större och har nettoladdningen 1-.

E 131 patentblått
E 131 patentblått


Båda ämnena rör sig mot anoden, men kinolingult rör sig snabbare än patentblått för att den har högre laddning och den är en mindre molekyl.

E 104 kinolingul
E 104 kinolingul

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskbedömningsunderlag
Natriumsulfat ej märkespliktigt
Magnesiumsulfat ej märkespliktigt
Grön karamellfärg ej märkespliktigt
Potatismjöl ej märkespliktigt