Demonstration
Tillverka ett galvaniskt element som kan driva en fläkt (eller annat)

Tid
5 minuter. + förberedelsetid

Teori
En elektrisk ström erhålles mellan två metaller (ädel och oädel). Strömmer får en liten fläkt att gå runt.

Material

  • Elektroder av magnesium och silver
  • Elektrolyt av 1M saltsyra
  • Motor med fläktblad
  • Bägare
  • Elsladdar
  • Krokodilklämmor

Risker vid experimentet
Saltsyra är frätande. Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning. En fullständig riskbedömning görs av undervisande lärare.

Elektroder: Dubbeltvinnat magnesiumband, Silverstav
Elektrolyt: 1-M  saltsyra

Förklaring


Elektrodförlopp
Minuspol: Mg → Mg2+ + 2e-

Pluspol: 2H3O+ + 2e- → H2 + H2O

Strömdrivande process: Mg + 2H3O+ → Mg2++ H2

Riskbedömningsunderlag
Magnesium: Brännbart, Fara, H250, H260 och P210, P222, P223, P231+ P232, P280 Magnesiumklorid: Ej märkespliktigt
Vätgas: Brännbart, Gas, Fara, H220 och P210, P377, P381, P403
Saltsyra 1M: Frätande, Varning, H290
Saltsyra konc: Frätande, Utropstecken, Varning H290,H314, H335 och P261, P280, P305+P351+P338, P310