Demonstration:


Historiskt klassiskt galvaniskt element

I detta galvaniska element (Daniells element) blir zink negativ pol

Material:

  • 1 M kopparsulfat
  • 1 M zinksulfat
  • 1 M Kaliumklorid

Utförande
Bygg ett galvaniskt element enligt figuren

  1. Koppla hop anordningen. Vardera lösningen har koncentrationen 1,0 M.
  2. Elektroderna ska vara välputsade.
  3. Saltbryggan tillverkas av 1 M KCl i ett litet u-rör med glasull som stopp.
  4. Mät spänningen, som brukar bli 1,09 volt.

Cellschema

 

 

 

Förklaring
I ett galvaniskt element sker en spontan redox-reaktion.

Elektrodförlopp
Minuspol: Zn → Zn2n + 2e- 
Det ämne, som lättast avger elektroner.

Pluspol: Cu2+ + 2e- → Cu
Det ämne, som lättast upptar elektroner.

Totalförlopp: Zn + Cu2+ → Zn2n + Cu

Beräkning av spänning: Ems  =  E0+ - E0-
(pluspolens normalpotential minus minuspolens normalpotential)

Emk  = 0,34 - (-0,76) = 1,10 V

Riskbedömningsunderlag
Koppar: Miljöfarligt, Varning H410 och P 273
Kopparsulfat: Utropstecken, Miljöfarligt, Varning, H302, H315, H319, H410 och P264, P270, P273, P280
Zink: Miljöfarligt, Brännbart, Fara, H250, H260, H410 och P210, P222, P223, P231+P232, P273, P280
Zinksulfat: Miljöfarligt, Frätande, Fara, H302, H318, H410 och P264, P270
Kaliumklorid: ej märkespliktigt
 

Miljöfarligt mycket brandfarligt R 50, 53 och S (2), 43, 46, 60, 61