Uppgift
Vem kan kyla en läsk fortast och till lägst temperatur? Utmana dina elever!

Material

  • Pet-flaskor
  • Termometrar
  • Vatten
  • Disktrasor
  • Annat material som eleverna vill ha

Risker med experimentet
Inga

Utförande

  1. Fyll en pet-flaska med vatten. Mät temperaturen.
  2. Blöt en disktrasa och lägg den om pet-flaskan.

Förklaring
När vattnet avdunstas tas värme från omgivningen (pet-flaskan). Avdunstning är en endotermreaktion (kräver energi) och entropin (oordningen ökar).

Snabbare resultat: Blås på flaskan för att få bättre cirkulation. (snabbare avdunstning)