Jag blir alltid förvånad när jag ser någon göra kalkvatten genom att faktiskt lösa kalciumhydroxid och filtrera! Det som behövs är ju kalciumjoner och hydroxidjoner. Jag föreslår att du nästa gång gör en svag kalciumkloridlösning och därefter försiktigt droppar i natriumhydroxid till en droppe ger fällning. Späd då med vatten. Klart.

Elever på grundskolan kan naturligtvis då och då få göra eget kalkvatten, men de gånger du ska demonstrera reagens på koldioxid är det här sättet att föredra. Eftersom det går så fort att göra behöver man inte heller irriteras över att lösningen inte är hållbar!

Idén från Ebba Wahlström KRC´s Informationsbrev nr 8

Riskbedömningsunderlag
Kalciumklorid: Utropstecken, Varning H319 och P280, P305+P351+P338

Natriumhydroxid utspädd: Frätande, Fara, H290, H314 och P280, P303+P361+P353, P304+P340+ P310, P305+P351+P338

Kalciumhydroxid: Frätande, Fara H314 och P260, P264, P280, P301 (ej kräkning)