Demonstration
Trevlig demo på färgförändringar pga redoxreaktioner

Om demonstrationen
Enkel att göra. Håll lösning A i en termos.

Tid
10 min

Risker vid experimentet
Natriumhydroxid och indigokarmin är frätande. Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning. En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Material

Lösning A

 • 14 g  glukos i 700  vatten
 • 5 normala TermoGlas-skedar

Lösning B

 • 6 g NaOH i 200  vatten.
 • 1,5 TermoGlas-skedar

Indigokarmin  

 • 0,04 g
 • 3 mm av vanlig lab.-sked

Utförande

 1. Häll lösning A i en 1-liters-bägare och värm till 35℃.
  Eller tag varmvatten från kranen.
 2. Tillsätt indikatorn i 1-liters-bägaren. - (blir blå)
 3. Tillsätt lösning B. - (blir grön)
 4. Efter en kort stund slår färgen om - (röd → guldgul)
 5. Häll nu snabbt den guldgula lösningen från minst 60 cm höjd ner i en 2-liters-bägare. (blir grön igen)
 6. Om den gröna färgen bleknar, tillsätts mer indigokarmin.
 7. Nu kan man upprepa den sista delen av försöket och hälla från en 2-liters-bägare till en annan 2-liters-bägare och tillbaka.

Förklaring
Indigokarmin är grön i oxiderad form och gul i reducerad form. Glukos verkar reducerande.

Indigokarmin
Indigokarmin

 

 

 

 

Riskbedömningsunderlag:

Indigokarmin Frätande, Fara, H302, H314 och P260, P264, P280, P405
Natriumhydroxid Frätande, Fara, H290, H314 och P280, P303+P361+P353, P304+P340+ P310, P305+P351+P338
Glukos ej märsespliktigt

”Risker vid experimentet” gäller endast de kemikalier som nämnts, under förutsättning att beskrivna koncentrationer, mängder och metod används.
Som lärare förväntas du göra en fullständig riskbedömning för dig själv och din elevgrupp.