Material

  • Is (gärna färgad med karamellfärg)
  • etanol (rödsprit)
  • olja
  • vatten
  • 3 bägare

Utförande
Häll upp lika mängder vatten, etanol och olja i tre bägare. Lägg ner en isbit i varje. Registrera vad som händer. Diskutera en förklaring: Låt isen i oljan smälta. Vad händer?

Förklaring
Om isen flyter eller sjunker beror på vätskans densitet i förhållande till isens. I vatten flyter is, i etanol sjunker isen och i oljan ”svävar” den. När vatten smälter sjunker vattnet till botten.

 

  Densitet: g/cm3
Vatten 1,00
Is 0,917
Etanol 0,79
Olja 0,85-0,99

 

Extra uppgift: Gör ett försök med tre korkar (en av kork, en av rött gummi och en i grå naturgummi, eller plastkork). Sätt ner dem i:

  1. vatten
  2. etanol
  3. saltvatten

Korken kommer att flyta. Vad som händer med de andra beror på densiteten.