Demonstration
Empirisk formel analyseras och beräknas

Om demonstrationen
Då koppar reagerar med svavel bildas en kemisk förening. Genom försöket ska man bestämma den kemiska föreningens formel, som kan vara  (kopparsulfid) eller (dikopparsulfid).

Material

 • Koppar eller kopparpulver
 • svavel
 • degel
 • våg
 • brännare

Risker vid experimentet
Kopparpulver är miljöfarligt. Svaveldioxid är giftigt. Arbeta i dragskåp. Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning. En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Uppgift
Koppar och svavel får reagera i en degel. Då man vet massan av koppar respektive svavel kan ämnenas substansmängder beräknas och molförhållandet bestämmas.

Utförande

 1. Väg en ren och torr degel.
 2. En bit kopparplåt eller tag kopparpulver med en massa av ca 2 g väges exakt.
 3. Klipp kopparn i små bitar och lägg dessa i degeln.
 4. Häll svavelpulver (svavelblomma) i degeln, så att kopparbitarna täcks.
 5. Placera degeln i en triangel på en trefot och lägg på degellocket.
 6. Värm degeln med brännaren, försiktigt i början och därefter kraftigare. Tag bort locket (använd degeltång och lägg locket på stenskivan) efter några minuter och fortsätt uppvärmningen, tills allt svavel har brunnit upp.
 7. Medan degeln svalnar, bränner man bort det svavel, som eventuellt finns i degellocket.
 8. Väg den kalla degeln och beräkna massan av den bildade kemiska föreningen.
 9. Hur många mol koppar och hur många mol svavel har reagerat? Beräkna molförhållandet och ange den kemiska föreningens formel.

Resultat
kopparsulfid (molförhållandet 1:1)

Riskbedömningsunderlag
Koppar Hälsoskadligt miljöfarligt Miljöfarligt, Varning H410 och P 273
Svavel Utropstecken, Varning, H315 och P 264, P280
Kopparsulfid ej koncentrationsbestämda upplysningar

Svaveldioxid Dödskalle, Frätande, Gas, Fara, H331, 318, 314 och P260, P280, P304+P340+P315, P305+P351+P338+P315, P403