Demonstration
Påvisa metan och hur det brinner.

Svårighetsgrad
Enkel

Tid
5 -10 minuter

Material

  • Aluminiumkarbid
  • Svag saltsyra
  • Diskmedel
  • Apparaten (se bild nedan)

Utförande

I provröret häller man ca 3 skedar aluminiumkarbid och en skvätt saltsyra.

De bildade bubblorna av metangas antänds med en brinnande grillpinne.

Al4C3 + 6H2O → 3CH4 + 2Al2O3

Alternativ
Lägg aluminiumkarbid (eller kalciumkarbid) i en skål med diskmedel.
Kalciumkarbid bildar etyn (acetylen) och sotar mycket.

Riskbedömningsunderlag
Aluminiumkarbid: Utropstecken, Varning, H315, H319, H335 och P261, P264, P271, P280, P403+233, P405
Metan: Brännbart, Fara, H220 och P210, P377, P381, P403
Aluminiumoxid EUH210 Säkerhetsdatablad kan rekvireras
eller
Kalciumkarbid Brännbart, Fara, H260 och P223, P231+2(ej fukt), P280
Etyn Acetylen: Brännbart Fara, EUH006, H 220 och P210, P377, P381, P403
Kalciumhydroxid: Frätande, Fara, H314 och P260, P264, P280, P405

 

”Risker vid experimentet” gäller endast de kemikalier som nämnts, under förutsättning att beskrivna koncentrationer, mängder och metod används.
Som lärare förväntas du göra en fullständig riskbedömning för dig själv och din elevgrupp.