Demonstration
Försiktig oxidation av metanol till formaldehyd med en katalysator.

Svårighetsgrad
Kan vara svår att starta.

Tid
5 min men kan stå länge i dragskåp och puffa

Material

  • Metanol
  • platinatråd
  • e-kolv
  • Solfjäder av järn/stål

Utförande
Konstruera en skiljevägg i en 1000 cm3 e-kolv. Tillverkad av plåt i tre delar som är vridbara kring en mittskruv.

                             

Hållare för platinatråd består av en vinkelböjd plåt med fastsatt 10 cm Pt-tråd i ändan. Pt-tråden ska nå ner till ungefär mitten av e-kolven.

  1. Häll 125 cm3 metanol i e-kolven.
  2. Värm metanolen till nästan kokning (t.ex. med magnetomrörarens värmeplatta)
  3. Värm Pt-tråden, så att den glöder och stoppa ner den framför ”avskiljaren”.
  4. Risk finns, att metanol-ångorna börjar brinna. Kväv elden med fuktig trasa.
  • Lyckas försöket, sker en mini-explosion i kolven, vilken sedan upprepar sig själv under lång tid.
  • Om inget händer, så använd en slang och blås ner luft (dvs syre) bakom ”avskiljaren”,   värm Pt-tråden och försök igen.

Varning!
Vid försöket bildas låga doser av formaldehyd, vilket kan irritera astmatiker och allergiker.

Förklaring
Metanol reagerar med syre. Platina fungerar som katalysator. Framsidan av ”avskiljaren” fungerar som skorsten och från baksidan tillförs syre.

Reaktionsformler

2CO3OH + O2 → 2HCHO + 2H2O

2CO3OH + 3O2 → 2CO2 + 4H2O

Riskbedömningsunderlag
Metanol Brännbart, Dödskalle, Hälsoskadligt, Fara, H225, H301, H311, H331, H370 och P210, P233, P240, P241, P242, P243, P260, P254, P270, P271, P280, P403+233, P403+235, P405

Formaldehyd (metanal) Dödskalle, Frätande, Utropstecken, Fara, H301, H311, H314, H317, H331, H335, H351 och P201, P202, P260, P261, P264, P270, P271, P272, P280, P281
”Risker vid experimentet” gäller endast de kemikalier som nämnts, under förutsättning att beskrivna koncentrationer, mängder och metod används.
Som lärare förväntas du göra en fullständig riskbedömning för dig själv och din elevgrupp.