Teori
Detta är en variant av den klassiska demonstrationen av katalytisk sönderdelning av väteperoxid kallad ”diskormen”. I detta experiment används förutom diskmedel endast 3%-ig väteperoxid och jäst. Allt kan köpas i en vanlig mataffär. (Och inte 35%-ig väteperoxid och kaliumjodid).

Material

 • 3%-ig väteperoxid
 • torrjäst eller vanlig jäst
 • schampo (gärna för mattor) eller diskmedel
 • gelatinpulver
 • glycerol 
 • ev. hushållsfärg

Riskbedömningsunderlag
Väteperoxid är oxiderande. R 36, S (1/2) 17 26 28 36/37/39 45 Använd skyddsglasögon och ev. handskar. Kemikalierna kan spolas ner i avloppet efter försöket.

Utförande

 1. Värm 200 cm3 3%-ig väteperoxid i en 500 cm3 bägare till 400℃ och tillsätt 8 g gelatin. Rör då och då i ca 5 minuter tills gelatinet löses och en klar lösning erhålls.
 2. Häll över väteperoxidlösningen med gelatin till en 1 dm3 mätcylinder.
 3. Lös upp (dispergera) 5 g torrjäst eller motsvarande färskjäst i en lösning av 10 cm3 glycerol och 50 cm3 schampo eller diskmedel. Rör tills lösningen blir homogen. Tillsätt eventuellt hushållsfärg till suspensionen.
 4. Häll över jäst-schampolösningen till mätcylindern och eventuellt rör snabbt för att blanda reagensen.
 5. Det bildas ca 4 dm3 skum på samma sätt som den traditionella diskormen men reaktionen går något långsammare. Skummet som bildas är stabilt i 5-10 minuter innan den kollapsar.

Alternativa tips

 • Tag bara hälften av väteperoxiden (100 cm3) och mät volymökningen i en stor mätcylinder (2 dm3).
 • Mät temperaturen före och efter. Temperaturen ökar med ca 100℃. (ΔH = -98,0 kJ/mol)
 • Demonstrationen kan göras utan glycerol och gelatin men skummet får då inte samma trevliga konsistens. Gelatinet gör skummet tjockare och glycerolen gör det stabilare.
 • Mattschampo gör ett mycket stabilt och fluffigt skum, mera stabilt än om man använder vanligt schampo eller diskmedel.

Riskbedömningsunderlag:
Väteperoxid (5-9%) Frätande, Oxiderande Fara, H271, H319 och P210, P220, P221, P264, P280, P283
 

Idén från Journal of Chemical Education Volume 82, number 6, June 2005 p. 855