Demonstration
Visa varför det måste finnas neutroner i atomkärnan.

Tid
3 min

Material

  • Magneter
  • Järnbitar
  • OH-projektor

Riskbedömning
Ingen risk

Teori
Varför finns det neutroner i atomkärnan?
I en atomkärna med två eller flera plusladdade protoner borde dessa partiklar repellera varandra. För att undvika detta finns neutroner, vars funktion kan demonstreras med magneter på OH-projektor.


Med enbart magneter (protoner) visar man, att dessa repellerar varandra.
Med en mellanliggande järnbit (neutron) stöter magneterna (protonerna) inte bort varandra.