Demonstration

Visa varför det måste finnas neutroner i atomkärnan.

Tid

3 min

Material

  • Magneter
  • Järnbitar
  • OH-projektor

Riskbedömning

Ingen risk

Teori

Varför finns det neutroner i atomkärnan?
I en atomkärna med två eller flera plusladdade protoner borde dessa partiklar repellera varandra. För att undvika detta finns neutroner, vars funktion kan demonstreras med magneter på OH-projektor.

Med enbart magneter (protoner) visar man, att dessa repellerar varandra.
Med en mellanliggande järnbit (neutron) stöter magneterna (protonerna) inte bort varandra.

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Atomen och periodiska systemet/ Demonstrationer
  • 7-9/ Kemin i naturen/ Atomer elektroner och kärnpartiklar/ Demonstrationer