Inledning

En publikfriande demonstration där rödvin förvandlas till vatten

Material

 • Natriumhydroxid
 • svavelsyra
 • fenolftalein
 • tre bägare

Riskbedömning

Skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.
 

Utförande

 1. I tre bägare finns (utan att publiken ser det)
 2. Bägare nr 1: Några droppar NaOH (2 M)
  Bägare nr 2: Några droppar fenolftalein
  Bägare nr 3: Några droppar konc. H2SO4

  Observera, att fenolftaleinet inte får hällas i bägare 2 förrän omedelbart före försöket. Annars avdunstar nämligen etanolen och bägaren får en vit beläggning.
   
 3. I bägare nr 1 hälls vatten. Vattnet blir basiskt och färglöst.
  Innehållet i nr 1 hälls över i bägare nr 2 och rödfärgas av indikatorn.
  Slutligen hälls innehållet i bägare 2 över till bägare nr 3 och blir färglöst.

  Kan göras i form av en sketch, där gästen först får vatten och sedan hallonsaft och slutligen vatten igen.

Övrigt

Frågor till elever: Förklara experimentet

 

Till läraren

Underlag för riskbedömning

natriumhydroxid

Svavelsyra Frätande Fenolftalein Giftigt
 

Teori

Förklaring:
En indikator är ett organiskt färgämne, som kan betraktas som en svag syra:

 

 

      
Fenolftalein är färglös (färg 1) i formen HA men röd (färg 2) i formen .
Detta innebär, att sur och neutral lösning blir ofärgad, medan basisk lösning blir röd. Detta kan lättast förstås med jämviktsresonemang: Om man minskar konc. av H3O+ genom att tillsätta NaOH, förskjuts jämviktsläget åt höger och lösningen blir röd. Ökar man koncentrationen av H3O+ med hjälp av koncentrerad svavelsyra, förskjuts jämviktsläget åt vänster och lösningen blir färglös.