Demonstation på polärt/icke polärt eller ”lika löser lika”

Svårighetsgrad
mycket enkel (återanvänds)

Tid
1 min

Material

  • Petflaska
  • Fotogen
  • Vatten
  • Karamellfärg

Utförande
Fyll en PET-flaska med hälften vatten och hälften lacknafta eller fotogen.
Färga vattnet med t.ex. grön karamellfärg.
Genom att vända flaskan fram och tillbaka kan man framkalla ”storm på havet”.

Förklaring
Vätskorna blandas inte. Vatten är ett polärt ämne, medan lacknafta är opolärt. Bra illustration till regeln ”lika löser lika”.

Riskbedömningsunderlag
Fotogen Hälsovådligt, Utropstecken, Miljöfarligt, H304, H315, H411 och P273, P301+310, P331
Karamellfärg ej märkespliktigt