Inledning

Sudoku med nio grundämnen som är gaser

vid rumstemperatur.

  • Väte (H)
  • Helium (He)
  • Kväve (N)
  • Syre (O)
  • Fluor (F)
  • Neon (Ne)
  • Klor (Cl)
  • Argon (Ar)
  • Krypton (Kr).

Gaserna xenon (Xe) och radon (Rn) fick inte plats

Övning

Fyll i de tomma rutorna!