Demonstation
Visa att svavelsyra förkolnar organiskt material.

Tid
3 min

Material

  • konc svavelsyra
  • ett bomullstyg
  • en kristallisationsskål
  • gummisnodd
  • pipett
  • vatten

Utförande

  1. Spänn med hjälp av ett gummiband ett tygstycke (en bit sliten handduk) över öppningen på en stor kristallisationsskål.
  2. Fukta tygstycket.
  3. Håll kristallisationsskålen snett, så att försöket syns från sidan.
  4. Med ett dropprör häller man koncentrerad svavelsyra i en ring på tyget.

Resultat
Syran fräter omedelbart ett hål med svart-bruna kanter. Syran samlas upp i skålen.

Riskbedömningsunderlag
Svavelsyra, konc: Frätande Dödskalle, Fara, H314, H331 och P260, P264, P271, P280, P301+330+331(ej kräkning), P405