Demonstration
Vänd på två vätskor tex T-röd och vatten.

Om demonstrationen
Enkel

Tid
5 minut

Material

  • 2 lika stora glas tex nubbeglas
  • Hård plast (Overheadfilm)
  • T-röd
  • Vatten eller saft och vatten

Risker vid experimentet
ingen risk.
En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande:

  1. Fyll ett glas till kanten med etanol
  2. Fyll ett annat glas med vatten. Lägg på en skiva på vattenglaset och vänd glaset upp och ner.
  3. Placera vattenglaset med plastskivan på etanolglaset. Drag försiktigt i plasten så att det bildas en liten kontakt mellan väskorna
  4. Låt stå. Vätskorna kommer att byta plats

Alternativ tag vatten som första glas (Lägre densitet) och saft som andra glas (högre densitet)

Förklaring
Vätskan med lägre densitet strävar upp och vätskan med lägre densitet sjunker. Vätskorna byter plats!

Riskbedömningsunderlag
Etanol Brännbart, Fara H225 och P233, P240, P241, P242, P243, P280