Demonstration
Visa på att inte bara gasens molekylvikt utan även gasen temperatur påverkar om gasen är lättare eller tyngre än luft.

Om demonstrationen
Enkel. Utrustning krävs

Tid
5 minuter

Material
tunn platspåse, brännare och bränsle (metanol), ställning enl. fig.

Risker vid experimentet
Metanol och plast är brännbart. Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning. En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

  1. Arrangera en försöksuppställning enligt figuren.
  2. Antänd värmekällan.
  3. Efter en kort stund fylls plastpåsen med varmluft och lyfter från stativet.

Förklaring
De uppvärmda molekylerna rör sig snabbare och får därför lägre densitet och stiger upp i ballongen. De kallare molekylerna trängs undan och plastpåsen lyfter.

Riskbedömningsunderlag
Metanol: Brännbart, Dödskalle, Hälsoskadligt, Fara, H225, H301, H311, H331, H370 och P210, P233, P240, P241, P242, P243, P260, P254, P270, P271, P280, P403+233, P403+235, P405

”Risker vid experimentet” gäller endast de kemikalier som nämnts, under förutsättning att beskrivna koncentrationer, mängder och metod används.

 

Idéen frå Stig Olsson Malmö Högskola