pixnio.com

Det här experimentet är tänkt att utföras som en demonstration.

Material

Tunn plastpåse, brännare och bränsle (t.ex. metanol eller etanol), ställning enligt Bild 2.

Riskbedömning

Metanol och plast är brännbart. Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning. En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

  1. Arrangera en försöksuppställning enligt figuren.
  2. Antänd värmekällan.
  3. Efter en kort stund fylls plastpåsen med varmluft och lyfter från stativet.

Teori

Molekylerna i den uppvärmda luften rör sig snabbare och tar därför upp mer plats. Den varma luften får därför lägre densitet än den kallare luften. Den varma luften pressas då uppåt av den kalla, och stiger upp i ballongen. Den kallare luften trängs undan och plastpåsen lyfter.

Riskbedömningsunderlag

Metanol: Brännbart, Dödskalle, Hälsoskadligt, Fara, H225, H301, H311, H331, H370 och P210, P233, P240, P241, P242, P243, P260, P254, P270, P271, P280, P403+233, P403+235, P405

”Risker vid experimentet” gäller endast de kemikalier som nämnts, under förutsättning att beskrivna koncentrationer, mängder och metod används.

Övrigt

Idéen från Stig Olsson Malmö Högskola.