Utförande
Tillverka en indikator:

 1. Hacka ca ⅛ rödkålshuvud i småbitar. Frys in hacket.
 2. Tag upp så mycket frusen rödkål som man behöver. Banka sönder så att cellerna går sönder.
 3. Häll på varmvatten. Sila rödkålssaft.
 4. Späd med avjon. vatten
 5. Fördela den violetta vätskan på 6 st stora provrör (fyll till halva höjden).
  (Alternativt: 6 st 250 ml mätglas.)
 6. 1 dm3 blir lagom att fördela på 6 cylindrar.

Tillsätt:      

 1. 1M HCl (röd)
 2. 0,2M HAc (skär)
 3. Rödkålssaft (violett)
 4. 4,2 g i 250 cm3 0,2M NaHCO3 (blå)
 5. 2,6 g i 250 cm3 0,1 M Na2CO3 (grön)        
 6. 3M NaOH (gul). Dröjer en stund

Förklaring
I rödkål finns antocyaniner, som är röda i sur miljö, violetta i neutral miljö och blå i svagt basisk miljö. I starkt basisk miljö med pH högre än 12 oxideras antocyaninerna och förlorar sin färg.
Förutom antocyaniner finns även antoxantiner, som är färglösa i neutral miljö men gula vid höga pH.

Den gröna färgen i basisk lösning är en blandfärg av blå antocyanin och gul antoxantin, medan färgen i starkt basisk lösning enbart blir gul eftersom antocyaninerna har avfärgats.
Antocyaniner och antoxantiner tillhör gruppen flavonoider med den schematiska formeln

Riskbedömningsunderlag

Saltsyra Frätande, Fara, H315, H319, H335 och P261, P264, P271, P280, P405
Ättiksyra Frätande, Brännbart, Fara, H226, H315, H319 och P210, P233, P240, P241, P242, P243, P260, P264, P280, P301+330+331(ej kräkning), P405
Natriumvätekarbonat inte märkespliktigt
Natriumkarbonat Utropstecken, Varning, H319 och P264, P280