Undervisningsmaterialet är uppdelat på olika stadier, enligt skolans kurs- och ämnesplaner för kemi.