KRC

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemilärarnas resurscentrum

Zooma med KRC och kollegor

De kollegiala samtalen mellan lärare från olika skolor brukar vara det mest uppskattade på KRC:s kursdagar. I ett försök att skapa fler sådana samtal bjuder vi under hösten in till digitala mötesrum via Zoom en timme i veckan. Välkommen att delta!

Brandfarliga varor

Självstudiematerial om kemisäkerhet

I materialet finns stora delar av AV:s bok "Så arbetar du med kemikalier i skolan". Alla våra egna dokument om kemisäkerhet är också inlänkade. Det uppdateras fortlöpande.

Genvägar

Informationsbrev
Fråga oss puffbild
Fler resurscentrum och andra länkar puffbild
MND startsida puffbild
Youtube gammal logga
Facebook logga