KRC

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemilärarnas resurscentrum

Kurs om kemisäkerhet i årskurs 4-6 den 7/2

Vad behöver man som lärare tänka på vid laborativ kemiundervisning i årskurs 4-6? Det samtalar vi om under kursen. Några förslag på arbetssätt presenteras och diskuteras. Det blir också utbyte av erfarenheter mellan deltagarna.

Vad betyder Lgr 22 för kemiundervisningen?

Här hittar du en jämförelse mellan den Lgr22 och Lgr 11 och annat material som kan vara användbart.