KRC

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemilärarnas resurscentrum
Svenska nationalkommittén för kemi

Fortbildningsdagar för kemilärare

11-12 augusti anordnar svenska nationalkommittén kemilärarkonferens i Umeå. Toppkvalité och gratis.

NO-kemi-2022

Experimentell kemi i Umeå 8-11 augusti

För sjunde gången arrangeras därför kursen Experimentell kemi, denna gång i Umeå. Under fyra dagars internat får du tillsammans med lärarkollegor utveckla laborationer och laborera själv. Anmälan är öppen för högstadielärare fram till 18 maj.