Kurser

NO-kursdagar hösten

Kursdagar om NO-undervisning på fyra orter, med separata spår för lärare i åk 1-3, åk 4-6 och åk 7-9. Det blir didaktik, teori, praktiska övningar och koppling till Lgr22. Totalt 75 platser per ort

Konferens om kemisäkerhet för lärare 12/9

Presentation av den nya hemsidan CheSSE, Chemical Safety in Science Education, som utvecklats i ett ERASMUS+-projekt med deltagare från universiteten i Helsingfors, Ljubljana, Oslo och Stockholm. Diskussioner inför lansering av den svenska varianten av hemsidan.

Säkerhetskurs online i två delar - 19/9 och 22/9

På kursen kommer vi att gå igenom praktiska frågor kring kemikaliehantering i skolans kemi- och NO-under visning. Kursen passar för ämneslärare i kemi/NO.

Kurs om kemisäkerhet i årskurs 4-6 den 7/2

Vad behöver man som lärare tänka på vid laborativ kemiundervisning i årskurs 4-6? Det samtalar vi om under kursen. Några förslag på arbetssätt presenteras och diskuteras. Det blir också utbyte av erfarenheter mellan deltagarna.

Distanskurs om kemisäkerhet 7,5 hp

Kursen går online och på kvartsvart med start 6-7/10-22 och avslut i april 2023. Anmälan via Antagning.se är öppen 15/7 - 15/9

Säkerhetskurs i Stockholm

Dagen handlar om praktiska frågor kring hantering av kemikalier i skolans kemi- och NO-undervisning.

Självständigt arbete i samarbete med KRC

Vill du vara med och utveckla lärarmaterial för kemiundervisning i skolan? Här presenteras några förslag på teman för självständiga arbeten i ämnesdidaktik som kan genomföras i samarbete med oss på Kemilärarnas resurscentrum.