Arkiv

Nyanlända elever i NV-undervisningen 10/8 och 30/10

Under 2017 anordnades två träffar för lärare som undervisar nyanlända elever i naturvetenskap. Här finns lite material från dessa träffar.

Syntes och analys - två sidor av samma mynt

Kurs för (gymnasiekemilärare om syntes och analys av syntesprodukter. Kursen går på KRC, Stockholms universitet (tors-fre) 1-2 februari år 2018.

Demonstrationskurs 15-16 juni

Kurs där vi visar och testar ett stort antal demonstrationer, samt några laborativa prov. Kollegialt utbyte och diskussioner kring experimentens praktiska genomförande och deras betydelse i undervisningen.

NO-biennaler 2017

Nationella resurscentra organiserad 2017 biennaler i Umeå, Kristianstad och Göteborg. Här finns en del av materialet från KRC:s workshops i Kristianstad.