Innehåll

Workshop i biologi

Lärande om biologisk mångfald för hållbar utveckling börjar tidigt i skolan. Vi prövar övningar med bilder, pilar och begrepp för att fördjupa förståelsen för näringskedjor och didaktisk forskning kring yngre elevers lärande om detta. Vi tittar också närmare på känselsinnet som kopplar an till upplevelser i lekplatsfysiken och samtalar om hur en berättelse om hur kunskapen om känselsinnet växte fram kan användas i undervisningen.

Workshop i fysik

Att lära sig fysik är mycket spännande men också utmanande. Man stöter på olika fenomen och begrepp på ett sätt som man inte alltid är van att grubbla över. För att förstå dem behöver man ofta uppleva dem med kroppen!  Det gäller t ex. vanliga fenomen i mekanik, där man kan använda lekplatsen som ”laboratorium”, men också inom astronomi, som lockar många barn till frågor. I denna workshop kommer vi att fokusera på "hur vi vet” och lär oss genom våra sinnen och systematiska undersökningar.

Workshop i kemi

Hur kan materialens egenskaper undersökas och beskrivas? Hur kan material sorteras? Hur har kunskaper om material och ämnen vuxit fram? Dessa frågor är utgångspunkten för denna workshop. Vi fokuserar på material i vår omgivning. Det blir konkreta undervisningsexempel med kopplingar till kemididaktik och kollegiala samtal. Inför passet skickas en kort materiallista ut för den som vill genomföra de praktiska momenten med oss via Zoom.

Program - Tiderna är bestämda, men innehållet kan uppdateras

9-10 Presentation av styrdokumentsrevideringen med kopplingar till NO-ämnena, gemensamt pass med alla tre resurscentrum
10-11.30 Parallella workshop i mindre grupp i fysik/kemi/biologi
11.30-12.30 LUNCH
12.30-14 Parallella workshop i mindre grupp i biologi/fysik/kemi
14-15.30 Parallella workshop i mindre grupp i kemi/biologi/fysik
15.30-16 Sammanfattande diskussion och utvärdering

 

Foto: Kathrin Nordlinder

Anmälan

Eftersom första tillfället blir digitalt hoppas vi på deltagare från olika delar av Sverige. Deltagande i en kursdag kostar 300 SEK (exkl. moms) och anmälan görs senast 15 oktober. Fler kursdagar av kommer att anordnas under 2021.

Mer info

  • Motsvarande kursdagar för andra årskurser: LÄNK
  • Info om Skolverkets reviderade kursplaner: LÄNK

Frågor

Biologi - Bioresurs: Ammie Berglund, ammie.berglund@bioresurs.uu.se

Fysik - NRCF: Urban Erikssson, urban.eriksson@fysik.lu.se

Kemi - KRC: Jenny Olander, jenny.olander@krc.su.se