Anmälan

Eftersom första tillfället blir digitalt hoppas vi på deltagare från olika delar av Sverige. Deltagande i en kursdag kostar 300 SEK (exkl. moms) och anmälan görs senast 15 oktober, eller så länge det finns platser kvar, via den här LÄNKEN.

Eftersom laborativa moment planeras, kommer varje deltagare att uppmuntras till ha lite enkelt material tillhanda (enligt lista som skickas ut i förväg), för att kunna använda under kursdagen.

Preliminärt program

9-10 Gemensam introduktion till ändringarna i kursplanerna i biologi, fysik och kemi.
10-11.30 Parallella workshop i mindre grupp i fysik/kemi/biologi
11.30-12.30 LUNCH
12.30-14 Parallella workshop i mindre grupp i biologi/fysik/kemi
14-15.30 Parallella workshop i mindre grupp i kemi/biologi/fysik
15.30-16 Sammanfattande diskussion och utvärdering

 

Mer info om motsvarande kursdagar för andra årskurser

Biologi, fysik och kemi i grundskolans nya kursplaner

Frågor

Biologi - Bioresurs: Ammie Berglund, ammie.berglund@bioresurs.uu.se

Fysik - NRCF: Urban Erikssson, urban.eriksson@fysik.lu.se

Kemi - KRC: Jenny Olander, jenny.olander@krc.su.se