Kurser

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemilärarnas resurscentrum
  4. Kurser
  5. Biologi, fysik och kemi i årskurs 1-3

Biologi, fysik och kemi i årskurs 1-3

EVENEMANG

Datum: 15 mars 2021 09:00 - 15 mars 2021 16:00
Plats: Digitalt mötesrum

Hur kan de reviderade kursplanerna i kemi, fysik och biologi för åk 1-3 kan tolkas i praktiken? Detta vill vi från de nationella resurscentrumen i biologi, fysik och kemi vända och vrida på tillsammans med verksamma lärare under denna kursdag med föredrag, diskussioner och laborativa inslag. Skolverket introducerar dagen med att prata om styrdokumentsrevideringen.

Innehåll

 

Revideringen av NV-kursplanerna

Skolverket inleder dagen med en presentation och svarar på frågor.

Workshop biologi - "Året runt i naturen" och "Kropp och hälsa"

Lärande om biologisk mångfald för hållbar utveckling börjar tidigt i skolan. Vi prövar övningar med bilder, pilar och begrepp för att fördjupa förståelsen för näringskedjor och didaktisk forskning kring yngre elevers lärande om detta. Vi tittar också närmare på känselsinnet som kopplar an till upplevelser i lekplatsfysiken och samtalar om hur en berättelse om hur kunskapen om känselsinnet växte fram kan användas i undervisningen.

Workshop fysik - "Kraft och rörelse"

Att lära sig fysik är mycket spännande men också utmanande. Man stöter på olika fenomen och begrepp på ett sätt som man inte alltid är van att grubbla över. För att förstå dem behöver man ofta uppleva dem med kroppen!  Det gäller t ex. vanliga fenomen i mekanik, där man kan använda lekplatsen som ”laboratorium”, men också inom astronomi, som lockar många barn till frågor. I denna workshop kommer vi att fokusera på "hur vi vet” och lär oss genom våra sinnen och systematiska undersökningar.

Workshop kemi - "Material och ämnen"

Hur kan materialens egenskaper undersökas och beskrivas? Hur kan material sorteras? Hur har kunskaper om material och ämnen vuxit fram? Dessa frågor är utgångspunkten för denna workshop. Vi fokuserar på material i vår omgivning. Det blir konkreta undervisningsexempel med kopplingar till kemididaktik och kollegiala samtal. Inför passet skickas en kort materiallista ut för den som vill genomföra de praktiska momenten med oss via Zoom.

Program - Preliminärt

9-10

Presentation av styrdokumentsrevideringen (LÄNK) med kopplingar till NO-ämnena, Skolverket

10-11.30 Parallella workshops i mindre grupp i fysik/kemi/biologi
11.30-12.30 LUNCH
12.30-14 Parallella workshops i mindre grupp i biologi/fysik/kemi
14-15.30 Parallella workshops i mindre grupp i kemi/biologi/fysik
15.30-16 Sammanfattande diskussion och utvärdering

 

Anmälan

Deltagande i en kursdag kostar 500 SEK (exkl. moms) och anmälan görs senast 25 februari, eller så länge det finns platser kvar, via den här LÄNKEN.

Foto: Kathrin Nordlinder

Mer info

  • Fler liknande kursdagar: LÄNK
  • Skolverkets reviderade kursplaner: LÄNK

Frågor

Biologi - Bioresurs: Ammie Berglund, ammie.berglund@bioresurs.uu.se

Fysik - NRCF: Urban Erikssson, urban.eriksson@fysik.lu.se

Kemi - KRC: Jenny Olander, jenny.olander@krc.su.s

Bokmärk och dela Tipsa
Fråga oss avdelningssida
KRC:s logga