Innehåll

Workshop i biologi

Här prövar vi övningar för sortering, gruppering och artbestämning av organismer. Vi diskuterar hur övningarna kan få olika mening beroende på kontext. Betydelsen av artbestämning kan kopplas både till livets utveckling och evolution, ekologi och ekosystemtjänster eller vad som orsakar sjukdom. Kritisk granskning på temat ”Hur vet du det?” introduceras med exempel från frågor som rör arter runtom oss.

Workshop i fysik

Kunskap om hur vår omgivning fungerar utvecklas snabbt hos våra elever och samtidigt blir det en utmaning att förstå, och ställa frågan ”-Hur vet du det?". Begrepp som energi och kraft dyker upp, ofta tillsammans med rörelse. I denna workshop kommer vi att jobba med hur vi kan exemplifiera och uppleva fysik med våra sinnen för att underlätta lärande och förståelse för dessa fenomen. Lekplatser och tivoli är utmärkta ”laboratorium”, där fysiken experimentellt både kan upplevas och undersökas systematiskt , och med dessa som utgångspunkt diskuterar vi fysiken och didaktiken.

Workshop i kemi

Hur kan vi undervisa om utveckling av produkter, från förädling av råvara till återvinning? Hur kan vi möjliggöra för eleverna att använda sin kunskaper i kemi för att ta ställning i aktuella frågor? Med dessa frågor i fokus genomför vi tillsammans två laborationer; tillverkning av plast från potatis och sortering av plast. Ur ett kemididktiskt perspektiv diskuterar vi hur vi kan använda en enkel partikelmodell som förklaringsmodell för just denna kemi. Inför passet skickas en kort materiallista ut för den som vill genomföra de praktiska momenten tillsammans med oss via Zoom.

Program - Tiderna är bestämda, men innehållet kan uppdateras

9-10 Presentation av styrdokumentsrevideringen med kopplingar till NO ämnena, Skolverket
10-11.30 Parallella workshop i mindre grupp i fysik/kemi/biologi
11.30-12.30 LUNCH
12.30-14 Parallella workshop i mindre grupp i biologi/fysik/kemi
14-15.30 Parallella workshop i mindre grupp i kemi/biologi/fysik
15.30-16 Sammanfattande diskussion och utvärdering

 

Foto: Kathrin Nordlinder

Anmälan

Eftersom första tillfället blir digitalt hoppas vi på deltagare från olika delar av Sverige. Deltagande i en kursdag kostar 300 SEK (exkl. moms) och anmälan görs senast 15 oktober. Fler kursdagar av kommer att anordnas under 2021.

Mer info

  • Motsvarande kursdagar för andra årskurser: LÄNK
  • Info om Skolverkets reviderade kursplaner: LÄNK

Frågor

Biologi - Bioresurs: Ammie Berglund, ammie.berglund@bioresurs.uu.se

Fysik - NRCF: Urban Erikssson, urban.eriksson@fysik.lu.se

Kemi - KRC: Jenny Olander, jenny.olander@krc.su.se