Material från kursdag 5 november 2020

 

Skolverkets introduktion

Skolverkets presentation (873 Kb)

 

Workshop i biologi

Presentation biologi (5721 Kb)

Concept cartoons - biologisk mångfald (232 Kb)

Filmat tillägg av presentationen: https://youtu.be/68ozOPUBNqo

 

Workshop i fysik

Materialet kommer inom kort.

 

Workshop i kemi

Presentation Kemi (918 Kb)

Argument FÖR och EMOT-Köpa läsk, dino (30 Kb)

 

Program

9-10 Presentation av styrdokumentsrevideringen med kopplingar till NO ämnena, Skolverket
10-11.30 Parallella workshop i mindre grupp i fysik/kemi/biologi
11.30-12.30 LUNCH
12.30-14 Parallella workshop i mindre grupp i biologi/fysik/kemi
14-15.30 Parallella workshop i mindre grupp i kemi/biologi/fysik
15.30-16 Sammanfattande diskussion och utvärdering

 

Foto: Kathrin Nordlinder

Mer info

  • Fler liknande kursdagar: LÄNK
  • Skolverkets reviderade kursplaner: LÄNK

Frågor

Biologi - Bioresurs: Ammie Berglund, ammie.berglund@bioresurs.uu.se

Fysik - NRCF: Urban Erikssson, urban.eriksson@fysik.lu.se

Kemi - KRC: Jenny Olander, jenny.olander@krc.su.se