Kurser

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemilärarnas resurscentrum
  4. Kurser
  5. Biologi, fysik och kemi i årskurs 4-6

Biologi, fysik och kemi i årskurs 4-6

EVENEMANG

Datum: 17 mars 2021 09:00 - 17 mars 2022 16:00
Plats: Digitalt mötesrum

Hur kan de reviderade kursplanerna i kemi, fysik och biologi för åk 4-6 kan tolkas i praktiken? Detta vill vi från de nationella resurscentrumen i biologi, fysik och kemi vända och vrida på tillsammans med verksamma lärare under denna kursdag med föredrag, diskussioner och laborativa inslag. Skolverket introducerar dagen med att prata om styrdokumentsrevideringen.

Innehåll

Revideringen av NV-kursplanerna

Skolverket inleder dagen med en presentation och svarar på frågor.

Workshop i biologi

Här prövar vi övningar för sortering, gruppering och artbestämning av organismer. Vi diskuterar hur övningarna kan få olika mening beroende på kontext. Betydelsen av artbestämning kan kopplas både till livets utveckling och evolution, ekologi och ekosystemtjänster eller vad som orsakar sjukdom. Kritisk granskning på temat ”Hur vet du det?” introduceras med exempel från frågor som rör arter runtom oss.

Workshop i fysik

Kunskap om hur vår omgivning fungerar utvecklas snabbt hos våra elever och samtidigt blir det en utmaning att förstå, och ställa frågan ”-Hur vet du det?". Begrepp som energi och kraft dyker upp, ofta tillsammans med rörelse. I denna workshop kommer vi att jobba med hur vi kan exemplifiera och uppleva fysik och astronomi med våra sinnen för att underlätta lärande och förståelse för dessa fenomen. Lekplatser och tivoli är utmärkta ”laboratorium”, där fysiken experimentellt både kan upplevas och undersökas systematiskt , och med dessa som utgångspunkt diskuterar vi fysiken, astronomin och didaktiken.

Workshop i kemi

Hur kan vi undervisa om utveckling av produkter, från förädling av råvara till återvinning? Hur kan vi möjliggöra för eleverna att använda sin kunskaper i kemi för att ta ställning i aktuella frågor? Med dessa frågor i fokus genomför vi tillsammans två laborationer; tillverkning av plast från potatis och sortering av plast. Ur ett kemididktiskt perspektiv diskuterar vi hur vi kan använda en enkel partikelmodell som förklaringsmodell för just denna kemi. Inför passet skickas en kort materiallista ut för den som vill genomföra de praktiska momenten tillsammans med oss via Zoom.

 

Program

9-10 Presentation av styrdokumentsrevideringen med kopplingar till NO ämnena, Skolverket
10-11.30 Parallella workshop i mindre grupp i fysik/kemi/biologi
11.30-12.30 LUNCH
12.30-14 Parallella workshop i mindre grupp i biologi/fysik/kemi
14-15.30 Parallella workshop i mindre grupp i kemi/biologi/fysik
15.30-16 Sammanfattande diskussion och utvärdering

 

Foto: Kathrin Nordlinder

Anmälan

Deltagande i en kursdag kostar 500 SEK (exkl. moms) och anmälan görs senast 25 februari, eller så länge det finns platser kvar, via den här LÄNKEN.

Mer info

  • Fler liknande kursdagar: LÄNK
  • Skolverkets reviderade kursplaner: LÄNK

Frågor

Biologi - Bioresurs: Ammie Berglund, ammie.berglund@bioresurs.uu.se

Fysik - NRCF: Urban Erikssson, urban.eriksson@fysik.lu.se

Kemi - KRC: Jenny Olander, jenny.olander@krc.su.se

 
 
Bokmärk och dela Tipsa
Fråga oss avdelningssida
KRC:s logga