Kurser

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemilärarnas resurscentrum
  4. Kurser
  5. Biologi, fysik och kemi i årskurs 7-9

Biologi, fysik och kemi i årskurs 7-9

EVENEMANG

Datum: 13 april 2021 09:00 - 13 april 2021 16:00
Plats: Digitalt mötesrum

Hur kan de reviderade kursplanerna i kemi, fysik och biologi för åk 7-9 tolkas i praktiken? Detta vill vi vända och vrida på tillsammans med verksamma lärare under denna kursdag med föredrag, diskussioner och laborativa inslag. Skolverket introducerar dagen med att prata om styrdokumentsrevideringen. De nationella resurscentrumen håller tre olika workshops i biologi, fysik respektive kemi. Dessutom erbjuder projektgruppen för de nationella proven i biologi, fysik och kemi diskussioner kring hur de reviderade kursplanerna kan komma att påverka provuppgifter.

Innehåll

 

Program

Program 13 april (198 Kb)

 

9-10 Presentation av styrdokumentsrevideringen, Skolverket (alla)
9.50-10 Paus
10-11.30 Fysik (A) Biologi (B) Nationella prov (C)
11.30-11.40 Paus      
11.40-12.20 NP - del I (A) Kemi - del I (B) Biologi- del I (C)  
12.20-13.00 LUNCH
13.00-13.50 NP - del II (A) Kemi - del II (B) Biologi- del II (C)  
13.50-14.00 Paus
14.00-15.30 Kemi (A) NP (B) Fysik (C)
15.35-16 Sammanfattande diskussion och utvärdering

 

Revideringen av NV-kursplanerna (gemensamt)

Skolverket inleder dagen med en presentation och svarar på frågor.
Skolverkets reviderade kursplaner: LÄNK

Parallella pass i mindre grupper (varje deltagare hinner med tre av fyra)

Workshop i Biologi

Kunskaperna om arv och miljö utvecklas snabbt, liksom även de gentekniska metoderna. Här tar vi upp idéer till undervisning om gentekniska metoder och samtalar kring användning av gelbilder för träning av problemlösningsförmåga. Vi belyser även fältet epigenetik som handlar om betydelsen av gener och livsmiljö för fysisk och psykisk hälsa.

Bioresurs: Ammie Berglund, ammie.berglund@bioresurs.uu.se

Workshop i Fysik

Att förstå vår omvärld, och hela universum, är en stor utmaning för våra elever. Frågan ”-Hur vet vi det?” dyker ofta upp och en diskussion kring modeller och systematiska undersökningar blir mycket viktig. Förmågan att förstå och se saker i ett sammanhang - från det minsta i partiklarnas värld till det största vi känner till: universum - är så klart inte lätt och det är lätt att missuppfattningar befästes. I denna workshop belyser vi detta ur både ett astrofysiskt och didaktiskt perspektiv.

NRCF: Urban Erikssson, urban.eriksson@fysik.lu.se

Workshop i Kemi

Utgångspunkten för denna workshop är utveckling av produkter och material, några produkters livscykler och ställningstaganden i aktuella frågor. Det blir konkreta undervisningsexempel, kemididaktik och kollegiala samtal. Inför passet skickas en materiallista ut för den som vill genomföra en labb med oss via Zoom.

KRC: Jenny Olander, jenny.olander@krc.su.se

Påverkas provuppgifter av de reviderade kursplanerna?

Vad innebär det att besitta kunskaper om begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i NO? Att kunna använda mätvärden i enkla beräkningar? Med utgångspunkt i uppgifter, konstruerade utifrån några av de förändringar som finns i de reviderade kursplanerna, leder vi i projektgruppen för de nationella proven i biologi, fysik och kemi en diskussion där vi tillsammans resonerar om hur de reviderade kursplanerna kan komma att påverka provuppgifter. Denna workshop ges även som webbinarium 28 april.

 

Anmälan

Anmälan är stängd.

 


 

 

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa
Fråga oss avdelningssida
KRC:s logga