Kurser

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemilärarnas resurscentrum
  4. Kurser
  5. Biologi, fysik och kemi i årskurs 7-9 - Kursdag 7 januari

Biologi, fysik och kemi i årskurs 7-9 - Kursdag 7 januari

EVENEMANG

Datum: 07 januari 2021 09:00 - 07 januari 2021 16:00
Plats: Digitalt mötesrum

Hur kan de reviderade kursplanerna i kemi, fysik och biologi för åk 7-9 kan tolkas i praktiken? Detta vill vi från de nationella resurscentrumen i biologi, fysik och kemi vända och vrida på tillsammans med verksamma lärare under denna kursdag. Skolverket introducerar dagen med att prata om styrdokumentsrevideringen.

Innehåll

Workshop i biologi

Kunskaperna om arv och miljö utvecklas snabbt, liksom även de gentekniska metoderna. Här tar vi upp idéer till undervisning om epigenetik kring ett tema om betydelsen av gener och livsmiljö för fysisk och psykisk hälsa. Vi demonstrerar en genteknisk standardmetod (gelelektrofores) och samtalar om hur metoden kan tillämpas utifrån didaktisk forskning. I hälsotemat finns också förslag till arbete med planering av en undersökande uppgift.

Workshop i fysik

Att förstå vår omvärld, och hela universum, är en stor utmaning för våra elever. Frågan ”-Hur vet vi det?” dyker ofta upp och en diskussion kring modeller och systematiska undersökningar blir mycket viktig. Förmågan att förstå och se saker i ett sammanhang - från det minsta i partiklarnas värld till det största vi känner till: universum - är så klart inte lätt och det är lätt att missuppfattningar befästes. I denna workshop belyser vi detta ur både ett astrofysiskt och didaktiskt perspektiv.

Workshop i kemi

Utgångspunkten för denna workshop är utveckling av produkter och material, några produkters livscykler och ställningstaganden i aktuella frågor. Det blir konkreta undervisningsexempel, kemididaktik och kollegiala samtal. Inför passet skickas en materiallista ut för den som vill genomföra en labb med oss via Zoom.

Program - Tiderna är bestämda, men innehållet kan uppdateras

9-10

Presentation av styrdokumentsrevideringen (LÄNK) med kopplingar till NO-ämnena, Skolverket

10-11.30 Parallella workshops i mindre grupp i fysik/kemi/biologi
11.30-12.30 LUNCH
12.30-14 Parallella workshops i mindre grupp i biologi/fysik/kemi
14-15.30 Parallella workshops i mindre grupp i kemi/biologi/fysik
15.30-16 Sammanfattande diskussion och utvärdering

 

Anmälan

Deltagande i en kursdag kostar 300 SEK (exkl. moms) och anmälan görs senast 11 december, eller så länge det finns platser kvar, via den här LÄNKEN.

Frågor

Biologi - Bioresurs: Ammie Berglund, ammie.berglund@bioresurs.uu.se

Fysik - NRCF: Urban Erikssson, urban.eriksson@fysik.lu.se

Kemi - KRC: Jenny Olander, jenny.olander@krc.su.se

Bokmärk och dela Tipsa
Fråga oss avdelningssida
KRC:s logga