Kursinnehåll

Laborativa aktiviteter, ämnesdidaktik, ämnesteori och lärares erfarenheter är utgångspunkten för en kursdag kring hur de nya kursplanerna kan tolkas i praktiken.

Var?

Kursdagarna hålls digitalt fram tills vi Covid-19-läget tillåter att vi planerar fysiska möten. Inför de digitala kursdagarna kommer lite material skickas ut med information och laborativt material.

Information om de enskilda kursdagarna och anmälan

Länkar

Information om kurplanerevideringen på Skolverkets hemsida

Jämförelser mellan den nuvarande och reviderade kursplanen i kemi - Lgr 11

Frågor

Biologi - Bioresurs: Ammie Berglund, ammie.berglund@bioresurs.uu.se

Fysik - NRCF: Urban Erikssson, urban.eriksson@fysik.lu.se

Kemi - KRC: Jenny Olander, jenny.olander@krc.su.se