Beskrivning

De nationella resurscentrumen i biologi (Bioresurs), fysik (NRCF) och kemi (KRC) erbjuder en fortbildningsdag om biologi, fysik och kemi med ämnesspecifika pass.

Dagen startar med en storsamling för lärare från samtliga grundskolestadier och därefter deltar du i tre olika interaktiva spår med innehåll anpassat för din skolårsinriktning. Under för- och eftermiddag bjuds det på fika.

Välkommen till en heldag med fakta, forskning, labbar och konkreta tips.

LÄNK till Anmälan

Motsvarande kursdag för andra målgrupper

Fortbildningsdag om biologi, fysik och kemi i årskurs F-3

Fortbildningsdag om biologi, fysik och kemi i årskurs 4-6

Medverkande

Jenny Olander, Kemilärarnas resurscentrum (KRC), Stockholms universitet, Ammie Berglund, Nationellt resurscentrum för biologiundervisning (Bioresurs), Uppsala universitet, samt Lukasz Michalak, Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF), Lunds universitet.