Kursinnehåll

Konkreta exempel på kemilaborationer med koppling till Lgr11, kemisk teori och diskussioner kring genomförande i klassrummet. 

Förslag på laborationer valdes ut; eldning (inne och ute), papperskromatografi, karbonatkemi, samt demonstrationer av lågfärger och förbränning av stålull.

Kemisäkerhetsdelen handlade främst om riskbedömning, som utöver kemikalierna involverar elevernas och lärarens förkunskaper, gruppstorlek, klassrumsstorlek, lämpliga försiktighetsåtgärder och vad eleverna behöver vara särskilt uppmärksamma på.

Omfattning

Det är lagom att hålla på 9-16, men vi kan diskutera olika varianter.

Kontakt

För att diskutera och boka in en kursdag kan du kontakta jenny.olander.krc.su.se

Kathrin Nordlinder, som är verksamhetsutvecklare på Tyresö kommun, svarar gärna på frågor. Kathrin.Nordlinder@tyreso.se