Självstudiekursens innehåll

LÄNK
Del 1 - Vilka regler gäller?
Del 2 - Vem har ansvar?
Del 3 - Märkning och förteckning
Del 4 - Hantering av kemikalier
Del 5 - Riskbedömning
Del 6 - Säkerhetsutrustning på skolans kemilabb
Del 7 - Om en olycka händer
Del 8 - Avfallshantering

 

Andra säkerhetskurser på KRC

Att ta fram en ny säkerhesmapp för kemi- eller NO-undervisningen på en skola är ett omfattande arbete. KRC erbjuder

  • Endagskurser om kemisäkerhet
  • Distanskursen UM4055, 7,5 hp, på Stockholms universite
  • Rådgivning via mail och telefon

Mer information hittar du på DENNA LÄNK.