Filmad presentation "Vilka regler gäller för skolans kemikaliehantering?" 12 min

LÄNK-Film

Presentation-lagar och regler (1366 Kb)

Ett något redigerat utdrag ur "Så arbetar du med kemikalier i skolan"* Vilka regler gäller? (112 Kb)
Lagar och regler om kemikalier - Undervisningmaterial med frågesport från Håll Sverige rent LÄNK
Filmade föreläsningar med bl.a. Arbetsmiljöverket från informationsdag på KRC 2020-02-07 LÄNK

Förslag på rubriker i en "Säkerhetspärm" för skolans kemiundervisning

Säkerhetspärm

* Arbetsmiljöverkets bok "Så arbetar du med kemikalier i skolan", som tyvärr inte längre går att köpa.

Förslag på diskussionsfrågor

 1. Nämn tre olika skäl till varför vi ska undervisa om säkerhet.
 2. Har skolan elevskyddsombud? Hur kan du använda dig av hen?
 3. Hur lär man elever att förstå regelverket som myndigheter ger ut? T.ex. att inte dricka sprit före 18 år ålder, hastighetsbegränsningar för bilar, trafikregler, regler vid hantering av kemikalier, bogvisir på båtar mm
 4. Fundera på hur man motiverar elever att engagera sig i säkerhetsarbetet.
 5. Ta reda på ditt skyddsombud och intervjua hen om hens arbetsuppgifter och vilka utmaningar hen utsätts för.
 6. Fundera över varför du tror att övriga logotyper har tagits med i bilden.
 7. Varför behöver man känna till så många olika föreskrifter?
 8. Hjälper lagstiftningen kemiundervisningen att bli bättre eller hindrar den snarare varierad praktisk kemiundervisning?
 9. Vilka frågor kan Kemikalieinspektionen respektive Arbetsmiljöverket besvara när det gäller skolans kemiundervisning?
 10. Vilken roll kan Sveriges Kommuner och Regioner ha? (Eller Almega för privata huvudmän?)
 11. Har din skola en kemisäkerhetspärm eller motsvarande? Annars kan du utgå ifrån KRC:s förslag: Säkerhetspärm. Gå igenom säkerhetspärmens olika delar och fundera på varför de finns med.

TILLBAKA TILL START FÖR SJÄLVSTUDIEKURS